25 czerwca 2016

W dniach 24-26 czerwca 2016 roku przebywała w Wiedniu grupa działaczy i sympatyków wrocławskiego TPA.  W dniu 25 czerwca,  grupa w ilości 40 osób, której przewodniczył mgr Lubomir Wędzicha, Wiceprezes Zarządu Głównego pełniący jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu Oddziału TPA we Wrocławiu, została przyjęta przez prof. dr Theodora Kanitzera, Prezydenta Towarzystwa Austriacko-Polskiego w Wiedniu. W spotkaniu uczestniczył  mgr Janusz Gast, Sekretarz Generalny  TPA w Warszawie, który reprezentował Prezydium Zarządu Głównego TPA. Przybyłych z Warszawy i Wrocławia gości powitał prof. dr Theodor Kanitzer, a następnie poinformował o działalności Towarzystwa Austriacko-Polskiego w Wiedniu, które w tym roku obchodzić będzie 70 lecie swojej działalności. Mgr Janusz Gast przedstawił działalność i dokonania Towarzystwa Polsko – Austriackiego od ostatniego Walnego Zjazdu Delegatów, który odbył się w dniu 18 kwietnia 2015 roku w Warszawie. Z kolei mgr Lubomir Wędzicha, poinformował o działalności Oddziału we Wrocławiu, w tym ostatnio powołanego Koła Młodych TPA, zrzeszającego młodzież szkół średnich oraz studentów. Następnie mgr Janusz Gast odczytał i wręczył Dyplom Gratulacyjny przyznany przez Zarząd Główny TPA w Warszawie prof. dr Theodorowi Kanitzerowi z okazji jego 90 rocznicy urodzin. Na zakończenie spotkania prof. dr Theodor Kanitzer, dziękując władzom TPA z prof. nadzw. dr Zbigniewem Tomkowskim na czele i obecnym na spotkaniu członkom i sympatykom Towarzystwa z Warszawy i wrocławskiego oddziału, wręczył mgr Januszowi Gastowi, prosząc o przekazanie prof. Zbigniewowi Tomkowskiemu oraz mgr Lubomirowi Wędzisze,  książkę  pt. “Theodor Kanitzer”, dokumentującą jego życie i działalność na rzecz rozwoju dobrych stosunków austriacko-polskich. Kończąc spotkanie, które przebiegło w niezwykle miłej atmosferze i akompaniamencie muzyki Fryderyka Chopina, zaprosił na zbliżające się uroczystości 70 lecia Towarzystwa Austriacko-Polskiego w Wiedniu oraz wręczył wszystkim uczestnikom spotkania ostatni numer wydawnictwa Towarzystwa Austriacko-Polskiego w Wiedniu. Goście z Polski, życząc Profesorowi długich lat życia w zdrowiu i pełni sił do dalszej aktywnej działalności, odśpiewali dostojnemu jubilatowi “Sto Lat”.

zdjecie90 rocznica urodzin. prof.Kanitzera 25.06.16r. Wieden1Wieden4Wieden2