27 października 2021

II Polsko-Austriackie Forum Samorządowe

 Minęły już trzy lata, od czasu gdy z inicjatywy  ówczesnego Skarbnika Zarządu Głównego TPA, mgr inż. Andrzeja Karlińskiego ,Zarząd Główny postanowił zorganizować Polsko – Austriackie Forum Samorządowe w Rzeszowie. Dla przypomnienia, odbyło się ono  w dniach  13 – 14  kwietnia 2018 r. Współorganizatorem Forum były władze miejskie Rzeszowa. Uczestnicy Forum przyjęli uchwałę wskazującą na potrzebę cyklicznej organizacji tej inicjatywy. Zarząd Główny TPA rozważał organizację drugiego Forum w 2021 r., jednak pandemia koronawirusa spowodowała, że było to niemożliwe.  Pandemia wpłynęła także niekorzystnie na współpracę polskich i austriackich samorządów. Istotną rolę odgrywał też wybór samorządowego partnera kolejnego Forum, a co za tym idzie – wybór jego miejsca. Szczęśliwie, znaleziono takie miejsce, które z chęcią będzie gościło tę imprezę. To Grodzisk Mazowiecki położony około czterdziestu kilometrów na zachód od Warszawy – jedno z najbardziej dynamicznie rozwijających się miast powiatowych w Polsce. Miasto to,od 2003 r. rozpoczęło współpracę z partnerskim samorządem w Austrii – miastemWeiz. W 2005 r. podpisana została oficjalnie umowa partnerska. Na dodatek, Grodzisk Mazowiecki będzie świętował w 2022 r. jubileusz 500 – lecia nadania praw miejskich. II Polsko – Austriackie Forum Samorządowe wpisze się w kalendarz rocznicowych imprez.

13 października 2021 r., Sekretarz Zarządu Głównego TPA, mgr inż. Andrzej Karliński spotkał się z wieloletnim Burmistrzem Grodziska Mazowieckiego, Grzegorzem Benedykcińskim w obecności Sekretarz Urzędu Miasta, Dyrektorem Wydziału Kultury Urzędu Miasta oraz Naczelnikiem Wydziału Promocji Urzędu Miasta. Efektem spotkania było uzgodnienie terminu Forum – 22 – 24 września 2022 r. oraz zasadniczych spraw związanych z jego organizacją. Miasto Grodzisk Mazowiecki, jako współorganizator Forum, zadeklarowało także gotowość jego współfinansowania.

Będziemy na bieżąco informować o postępie przygotowań do Forum.

Opr. Stanisław Szumski
Sekretarz Generalny TPA