30 października 2021

“Podróż jest życiem, Życie jest podróżą” – Lubomir Wędzicha

„Podróż jest życiem, życie jest podróżą…..”. To część pięknego wiersza napisanego przez Wiceprezesa Oddziału Towarzystwa Polsko – Austriackiego w Jeleniej Górze, Grzegorza Nowickiego.

Oddział wrocławski TPA, nie po raz pierwszy, wzbogacił w sposób istotny, dorobek Towarzystwa. Tym razem, otrzymaliśmy pięknie edytorsko wydaną obszerną publikację pióra Lubomira Wędzichy dokumentującą 35.letnią historię zagranicznych wyjazdów poznawczych zorganizowanych przez działaczy Oddziału dla członków i sympatyków Towarzystwa Polsko – Austriackiego.

Dorobek naprawdę imponujący. Niejedno dobre biuro podróży mogłoby pozazdrościć.

188 wyjazdów zagranicznych do 49 krajów w Europie i nie tylko. Uczestnicy wyjazdów mieli możliwość zobaczenia 140 wspaniałych obiektów wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Na liście krajów do których zawitali wrocławianie są państwa, jak Izrael czy Turcja, które z pozoru mało mają wspólnego z Austrią. Ale to tylko pozory. Każdy z wyjazdów był starannie przygotowany pod względem merytorycznym. Wyszukiwano przy tym związki odwiedzanych krajów i miejsc z Cesarstwem Austriackim i Austriacko – Węgierskim. Do żelaznych punktów na liście wyjazdów zagranicznych zorganizowanych przez Oddział TPA we Wrocławiu należały oczywiście te, do Austrii. Zwłaszcza do wspaniałego Wiednia. Po zwiedzanych krajach uczestników oprowadzali fachowi przewodnicy. Nie mogło zabraknąć w trakcie pobytów we Wiedniu takich miejsc związanych z Polską, jak Kahlenberg. Niejednokrotnie uczestnicy wyjazdów brali udział w symbolicznych wydarzeniach, związanych przykładowo z rocznicą Odsieczy Wiedeńskiej. W ostatnich latach w programie wyjazdu do Austrii znalazło się uczestnictwo w Spotkaniach Zamkowych, konferencji organizowanej w Zamku Stetteldorf am Wagram.

Ale to nie kto inny, jak długoletni Prezes Oddziału Wrocławskiego, Lubomir Wędzicha, prezentował w sposób ciekawy uczestnikom wyjazdów bogatą wiedzę o wszystkim co może się wiązać zAustrią.

Nie kto inny, jak Lubomir Wędzicha mógł  opisać ten przebogaty dorobek wyjazdów zagranicznych. Opisał to w sposób ciekawy. Z książki dowiadujemy się nie tylko o wyjazdach zagranicznych, ale także sporo faktów dotyczących Austrii. Należy nadmienić, że nie jest to pierwsza pozycja wydawnicza pod auspicjami oddziału Towarzystwa Polsko-Austriackiego we Wrocławiu. W 2017 r. ukazała się pozycja „35 lat wrocławskiego oddziału Towarzystwa Polsko – Austriackiego 1982 – 2017”; w 2018 r. – „Relacja walnego od Turków oblężenia Wiednia Roku Pańskiego 1683” a w 2019 r. – „Śląsk – Polska – Austria. Księga dedykowana profesorowi Zbigniewowi Tomkowskiemu, współzałożycielowi Towarzystwa Polsko – Austriackiego”. Lubomir Wędzicha był inicjatorem tych publikacji, redaktorem oraz autorem części tekstów, wykazując się erudycją, głęboką znajomością historii Polski, Austrii i innych krajów. Podkreślić trzeba, że wszystkie te publikacji charakteryzują się wysokim poziomem edytorskim, zawierają wiele dokumentów, zdjęć i rycin.

Współredaktorem ostatniej z powyżej wymienionych publikacji był prof. dr hab. Rościsław Żerelik z Uniwersytetu Wrocławskiego, Wiceprezes ds. naukowych Zarządu Oddziału TPA we Wrocławiu.  Interesującym Słowem wstępnym opatrzył też publikację „Podróż jest życiem. Życie jest podróżą”. Profesor wnosił też  fachowy wkład w przygotowanie wyjazdów zagranicznych.

Lubomir Wędzicha pisze „….Wiele osób odwiedza Austrię tylko przejazdem w drodze na południe lub zachód Europy. Mam nadzieję, że ta publikacja zachęci Czytelnika do zatrzymania się na dłuższą chwilę, bowiem Austria ma zbyt wiele ciekawych miejsc i atrakcji do zaoferowania, by je tak po prostu ominąć.” Nic dodać, nic ująć.

Szkoda, że ta pięknie wydana książka, będąca także źródłem wiedzy o Austrii nie jest dostępna w księgarniach.

Dziękujemy ci Lubomirze oraz wszystkim działaczom Oddziału Towarzystwa Polsko – Austriackiego we Wrocławiu. Koleżanki i Kolegów z innych Oddziałów Towarzystwa zachęcamy do współpracy z Oddziałem Wrocławskim na tej niwie i podążania jego śladem.

Stanisław Szumski
Sekretarz Generalny TPA