7 kwietnia 2017

W dniu 7 kwietnia 2017 roku, w Pensjonacie “Wrzos” w Kudowie Zdroju, odbyło się zebranie założycielskie Oddziału Ziemi Kłodzkiej Towarzystwa Polsko – Austriackiego.
W zebraniu wzięło udział 15 osób oraz grupa członków TPA z Oddziału Wrocławskiego na czele z mgr Lubomirem Wędzichą, Wiceprezesem Zarządu Głównego, Prezesem Oddziału Wrocławskiego TPA.
Dokonano wyboru Zarządu Oddziału. W wyniku jawnego głosowania niżej wymienione osoby zostały członkami władz Oddziału;
Michał Punda – Przewodniczącym
Grzegorz Żyła – Zastępcą Przewodniczącego
Elżbieta Pawłowska – Zastępcą Przewodniczącego
Bronisław Kamiński – Sekretarzem
Marian Kowalczyk – Skarbnikiem.
Po wyborach odbyła się dyskusja dotycząca planu działania Oddziału w 2017 roku.