7 listopada 2017

W dniu 7 listopada 2017 roku Oddział Łódzki Towarzystwa Polsko-Austriackiego uroczyście zainaugurował swą działalność, organizacją międzynarodowej konferencji naukowej  – Austria i sąsiedzi transfer kulturowy. Obrady otworzył Dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego Prof. dr hab. Radosław Bania. Wśród zaproszonych gości z Austrii byli Dyrektor Austriackiego Forum Kultury w Warszawie – Rupert Weinmann i dr Jakub Forst-Battaglia. Zarząd Główny Towarzystwa Polsko-Austriackiego reprezentował mgr Stanisław Szumski, Sekretarz TPA. Konferencję zainaugurowała prelekcja Dyrektora Ruperta Weinmanna przybliżająca dokonania Austriackiego Forum Kultury w dziedzinie dialogu polsko-austriackiego.
W pierwszej części spotkania poświęconej epoce habsburskiej głos zabrali: Profesor
dr hab. Elżbieta Hurnikowa z Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Profesor
dr hab. Andrzej Dubicki i dr Rafał Kowalczyk z Uniwersytetu Łódzkiego. Dyskusję moderowała dr Natalia Jackowska z Instytutu Zachodniego. Wśród poruszanych tematów znalazły się czasy Józefa II, życie codzienne w Wiedniu i Krakowie z przełomu XIX i XX wieku, kwestie zbliżenia społecznego i rozwoju kolei warszawsko-wiedeńskiej a także polityka kulturalna Wiednia w Europie Środkowej. Druga część poświęcona polityce historycznej prowadzona przez dr Jakuba Forst – Battaglię, koncentrowała się wokół rozliczeń z najnowszą historią Austrii. Dr Jakub Gortat, dr Joanna Ciesielska – Klikowska
i dr Monika Wąsik z Uniwersytetu Łódzkiego, omawiali tematykę relacji kultury i historii
w kontekście najnowszych badań polskich. Dr Magdalena Rekść omówiła recepcję kultury austriackiej na Bałkanach, a dr Joanna Ławnikowska – Koper z Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie przybliżyła twórczość Evy Menasse. Trzeci i ostatni panel moderował Profesor Andrzej Dubicki. Wystąpienia koncentrowały się na ocenach systemu politycznego II Republiki Austrii. Referaty wygłosili dr Krzysztof Garczewski z Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, dr Maciej Paszyn, dr Agnieszka Kisztelińska – Węgrzyńska i dr Magdalena Żakowska z Uniwersytetu Łódzkiego. Tematy koncentrowały się wokół zmian w systemie politycznym Austrii, polityce sąsiedztwa
i wsparcia politycznego Wiednia udzielanego krajom Europy Środkowej, a także współczesnym relacjom z Rosją. Spotkanie zakończyło się owocną dyskusją
i podsumowaniem dokonanym przez dr Jakuba Forst-Battaglię.
Opracowała: dr Agnieszka Kisztelińska – Węgrzyńska, Prezes Oddziału TPA w Łodzi.